Skrifter utgivna av föreningen


Häfte 1-5 ur serien Verkstadsminnen är fem stycken fristående häften under rubriken ”Berättelser ur verkligheten”. Häftena skildrar livet i och runt Motala Verkstad som det var förr i tiden då verkstaden hade sin blomstringstid. Som underlag finns litteraturer både från böcker, tidningsartiklar men även ”gamla” verkstadsbor har bidragit med sina minnen. Sanningshalten i häften ska med andra ord vara till hundra procent riktiga. Det enda som är bortaget är oväsentligheter samt att några av grundtexterna är avkortade så det ska passa in i sitt sammanhang. Samtliga häften består av 16 sidor. En del bilder förekommer också.   
Samtliga här upptagna häften kostar
50 kr. styck exkl. porto och kan köpas via vår kontaktman. Se under kontakt. OBS Nytt Öknamnshäfte!

För innehållsförtecknig klicka på respektive häfte.