Häfte ”Roliga historier”

När den svenska verkstadsindustrin gick för fullt efter 2:a världskrigets slut skrek industrin efter arbetskraft. Då var det inte svårt att locka till sig underbetalda lantarbetare till det mer betydligt högre lönerna inom verkstadsindustrin. Många av de som lockades hade dålig skolutbildning, men som oftast kompenserades med en aldrig så sinande ström av fantasifulla historier.

Att ifrågasätta sanningen i dessa var inte särskilt populärt och att argumentera med dem var heller ingen lyckad metod, man höll envist fast vid sin version. Man kan säga att de var som ett sorts hemligt skrå. Få vågade ifrågasätta sanningshalten i sina kamraters historia och samförståndet var då att ingen skulle ifrågasätta dina egna historier.

I detta häfte finns ett trettiotal både fantasifulla som verkliga historier. Källan är i en del fall hämtade från tidigare utgivna litteraturer eller är vidareberättade.