Iordningsställande av utställningsskärmar

Lördagen 22 april kl. 10.00, ställer vi i ordning
utställningsskärmarna för årets visningar. Välkomna.

Städning av Varvsbyggnaden inne och ute
Vi städar Varvsbyggnaden lördagen 13 maj kl. 10.00.
 

Kristi himmelfärdsdag
Traditionell klockringning genomförs 18 maj
kl. 08.00 i samband med att Reveljen tågar förbi.
 

Utställning i Varvsbyggnaden
Vår utställning i Varvsbyggnaden mellan kl.
14.00- 16.00 öppnar 18 maj och 21 maj. Under
juni - 13 augusti är den öppen varje söndag.
Avslutning blir den lördagen den 19 aug. i
samband med att hantverksmarknaden äger
rum.

 

Klockringningar
Kristi Himmelsfärdsdagen kl 8.15 i samband med reveljen
Midsommarafton kl 12.00
Nyårsafton kl 22.00

Välkomna!

 

Vår kontakt:
PG Igelström, Norrängsgatan 3A, 59139 Motala, 
Mobil 0701304008. E-mail pgpegon@gmail.com

 

 

Vårt motto är:
* Att bevara och utveckla gamla verkstadsområdet.
* Att verka för upprustning av kulturhistoriskt
värdefulla områden och byggnader inom området.    
* Att få till stånd en livskraftig stadsdel.
 

Se vår utställning om Motala Verkstad i Varvsbyggnaden, Varvsgatan 10.

Motala Verkstad 200 år

 

 

Hantverksmarknaden gick av stapeln den 20 augusti 2022