Föreningens adress är:
Intresseföreningen Motala Verkstad
c/o PG Igelström, 
Norrängsgatan 3A, 
59139 Motala, 
Mobil:  0701304008 
e-mail pgpegon@gmail.com
.

Föreningens bankgiro: 5329-7644
Swish: 123 375 7606
Medlemsavgiften är 150 kr/år

Öppettider: Se under information

 

 

 

Föreningens ordförande
PG Igelström

 

Nuvarande styrelse består av:

PG Igelström ordf.
Tommy Fredriksson vice ordf.
Lena Kjellander kassör
Stefan Wik sekr.
Bo Lövstedt ledamot
Marianne Andersson ledamot
Gunilla Kjellander ledamot
Monica Oskarsson Birger ledamot