Föreningens adress är:
Intresseföreningen Motala Verkstad
c/o Bo Lövstedt 
Bergborraregatan 3, 
591 61 Motala 
Mobil: 070 0639072 
E-post: bolov@telia.com

Föreningens bankgiro: 5329-7644

Öppettider: Se under information

Medlemsförteckning

 

Föreningens ordförande
Bo Lövstedt

Nuvarande styrelse består av:
Bo Lövstedt/ordf. 
Stefan Wik/sekr. 
Lill- Eva Fredriksson/kassör 
Bengt Lindholm/ledamot
Tommy Fredriksson/v.ordf.