Häfte ”Motala Verkstad 125 år”

Om Motala Verkstad har det skrivits mycket och svårigheterna med att sammanställa detta i en slutlig dokumentation ter sig nära på nog omöjligt. Det finns så mycket på vift hos institutioner och hos enskilda personer vilket skulle göra det till ett livsverk att få allt detta under en och samma hatt. Jag själv har hållit på i många år och har sett hur svårt det är att samla ihop och dokumentera livet i och utanför Motala Verkstad.

I detta häfte som handlar om verkstaden under sina 125 första år har jag bara skummat lite på ytan för att läsaren ska få en inblick i vad jag menar, med omöjligheten.

I häftet finns också artiklar om världens första oljetankers.

Motala Verkstads första lokomotiv.

LIMO-traktorn samt sjukvården vid Motala Verkstad.