Häfte ”Raderna vid Motala Verkstad”

Raderna vid verkstan bestod av fyra bostadsområden längs med Verkstadsvägen, mot Motala ström sett, utom Förmansraden som låg ut mot Göta kanal. Alla har dock ett gemensamt, de kallades för Raderna.

De första bostäderna uppfördes 1823-1824 och fick namnet ”Lilla raden”

Det andra området ”Stora raden” eller ”Hårstorpsraden” uppfördes i början av 1830-talet.

Det tredje området ”Långa raden” uppfördes åren 1854-1855. Härtill ska tilläggas att till ”Långa raden” ska också inräknas de tre husen som låg mot kanalsidan d. v. s Änkhuset, Tyska slottet och Mashult, som kom till bra mycket tidigare, i slutet av 1820-talet.

Det fjärde och sista området blev ”Förmansraden” som uppfördes kring åren 1896-1897.

Området som sådana omgärdas dels av Göta kanal och Motala ström samt dels av de två stora kalkstenspelarna på vardera sidan om Verkstadsvägen i östlig och västlig riktning.