Häfte nr 5

En barndomsberättelse av Howard Ahl

Flykten från Estland av Viktor Neilan

En klensmeds berättelse av Howard Ahl

Bråk om järnvägsdragningen av Bo Lövstedt

En nostalgisk vandring av Bo Lövstedt

Berättelsen om Sven Almqvist av William Söderlund

Om Otto Edvard Carlsund av Erik Österberg