Presentation av föreningen
Intresseföreningen Motala Verkstad är en ideell förening med
inriktning på gamla Motala Verkstads historia ur en social synpunkt sett.

Föreningen har som syfte att:
* Att bevara och utveckla gamla verkstadsområdet.
* Att verka för upprustning av kulturhistoriskt värdefulla
områden och byggnader inom området. 
* Att få till stånd en livskraftig stadsdel.


Vår adress är:
Intresseföreningen Motala Verkstad
c/o PG Igelström, Norrängsgatan 3A, 59139 Motala, 
Mobil 0701304008 och e-mail pgpegon@gmail.com.


OBS! Vi ställer gärna upp och visar vår utställning för dig, din skola eller för din förening när som helst på tider som passar dig. Vi kan även guida grupper om anmälan görs i förväg.
Vi kan också stå till tjänst med en bildvisning i er egen lokal