Presentation

Intresseföreningen Motala Verkstad är en ideell förening med inriktning på gamla Motala Verkstads historia ur en social synpunkt sett.

    Föreningen har som syfte att:
*  Att bevara och utveckla gamla verkstadsområdet.
*  Att verka för upprustning av kulturhistoriskt värdefulla
    områden och byggnader inom området. 
*  Att få till stånd en livskraftig stadsdel.

Vår adress är:
Intresseföreningen Motala Verkstad
c/o PG Igelström, Norrängsgatan 3A, 59139 Motala, 
Mobil 0701304008 och e-mail pgpegon@gmail.com.

OBS! Vi ställer gärna upp och visar vår utställning för dig, din skola eller för din förening när som helst på tider som passar dig. Vi kan även guida grupper om anmälan görs i förväg. Vi kan också stå till tjänst med en bildvisning i er egen lokal.

**************************************************************************************************************

IMV-bladet nr 3 2021


Sommarens utställning i Varvsbyggnaden är över för detta år. Över 150 personer besökte den. Omsider genomfördes årsmötet om 2020 års verksamhet. Vår verksamhet håller på att återgå till det normala. Nästa år firar Göta kanal 190 år och Motala Verkstad 200 år. Som en del av högtidlighållandet genomför vi redan i höst en föreläsning om Baltzar von Platen. Intresseföreningen behöver en ny logga som visar föreningens tradition, samtidigt som den ska kunna användas på brevpapper och dylikt. Styrelsen tar gärna emot era förslag. Skicka dem till PG Igelström Norrängsgatan 3A. 591 39 Motala eller mejla dem till pgpegon@gmail.com.

Årsmötet 
Vårt årsmöte hölls i Frälsningsarméns lokaler. 
30 medlemmar deltog. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar anordnades en trevlig frågesport och ett lotteri. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Lill-Eva Fredriksson avgick som kassör och avtackades med blommor. Lena Kjellander fick årsmötets förtroende svara för uppdraget som kassör. 

Styrelsen består av: PG Igelström ordförande Tommy Fredriksson vice ordförande 
Lena Kjellander kassör 
Stefan Wik, sekreterare 
Marianne Andersson, ledamot 
Gunilla Kjellander, ledamot 
Bo Lövstedt, ledamot 
Monica Birger Oskarsson, ledamot

Höstens aktiviteter
Lördagen 11 september
kl.14.00-16.00 guidar Bo Lövstedt Intresseföreningens medlemmar i Motala Verkstadsområdet. 
Vi samlas vid Varvsbyggnaden. Ingen 
förhandsanmälan behöver göras.

Tisdagen 12 oktober kl. 18.00 föreläser Reinhold Castensson, professor emeritus, Linköpings universitet om Baltzar von Platen. Plats: Stadsbiblioteket. 
(Särskild inbjudan kommer att skickas ut.)

Några aktiviteter våren 2022

Tisdagen 8 mars kl. 18.00 föreläser 
Reinhold Castensson om Göta kanal. 
Plats: Stadsbiblioteket

19-22 maj genomför vi en resa till 
Rügen - Baltzar von Platens födelseort. Inbjudan bifogas

Bosses ruta

Hej igen. Nu är jag tillbaka i den gamla traden igen d v s med det som händer i Varvsbyggnaden och med styrelsens arbete. År 1993 genomgick Varvsbyggnaden en omfattande renovering. De gamla linoleummattorna togs bort, vilket gjorde att de ursprungliga trägolven trädde fram. Likaså togs plywood-skivorna bort från innertaken vilket gjorde att de ursprungliga trätaken frilades och en fick en snygg uppfräschning med vitslammad kalk. Samtliga väggar på nedre och övre våningsplanen förseddes med spånskivor och målades i passande kulörer. Renoveringen gjordes i kommunens regi med hjälp av arbetslösa från den verksamhet som då kallades ”Huset”. Den 23 juli 1994 närvarade representanter från styrelsen vid ångbåten ”Frejas” bärgning ur sjön Fryken i Värmland. s/s Freja var byggd på Motala Verkstad. 

På återseende och njut av Coronasprutan. 
Hälsar Bo

Redaktör: Stefan Wik tfn 070 – 758 57 76, e-postadress: stefan.wik@telia.com