Presentation

Intresseföreningen Motala Verkstad är en ideell förening med inriktning på gamla Motala Verkstads historia ur en social synpunkt sett.

    Föreningen har som syfte att:
*  Att bevara och utveckla gamla verkstadsområdet.
*  Att verka för upprustning av kulturhistoriskt värdefulla
    områden och byggnader inom området. 
*  Att få till stånd en livskraftig stadsdel.

Vår adress är:
Intresseföreningen Motala Verkstad
c/o PG Igelström, Norrängsgatan 3A, 59139 Motala, 
Mobil 0701304008 och e-mail pgpegon@gmail.com.

OBS! Vi ställer gärna upp och visar vår utställning för dig, din skola eller för din förening när som helst på tider som passar dig. Vi kan även guida grupper om anmälan görs i förväg. Vi kan också stå till tjänst med en bildvisning i er egen lokal.

**************************************************************************************************************

IMV-bladet nr 2021


God fortsättning på det nya året. Vi har fortfarande att ta hänsyn till pandemin. Styrelsen har beslutat att flytta fram årsmötet till i slutet av maj. Styrelsen återkommer med tid och plats.

Intresseföreningen inleder under 2021 ett samarbete med Folkuniversitetet för att få medfinansiering vid arrangemang, studiecirklar och andra aktiviteter. Därför kommer FU:s logga finnas med i våra program, annonser och affischer.

 Nu är det dag att betala in medlemsavgiften på 150 kronor för år 2021. Intresseföreningens bankgiro är 5329-7644. Det går också bra att swisha till 123 375 7606

 

Två mycket uppskattade aktiviteter

Stadsvandringen genomfördes den 30 september.
PG Andersson guidade oss. Tretton medlemmar hade mött upp.

Övralidsbesöket den 22 oktober. Intendenten PG Andersson visade Heidenstams bostad. Åtta medlemmar deltog.

Av kända skäl fick vi ställa in julfesten.

Ringningen i vällingklockan på nyårsafton fick en annorlunda utformning. På grund av mötesrestriktionerna. Inbjöd vi inte till gemensamsamling. Många hem i närområdet kunde ändå njuta av klockan, när Tommy Fredriksson ringde i den.

 

Preliminärt program för våren och sommaren 2021 (Vi avvaktar pandemins utveckling.) Fullständigt preliminärt program för året bifogas detta utskick.

Utflykter
29 maj. Vi besöker industrilandskapet i Norrköping.

11 september. Bo Lövstedt guidar oss i Motala Verkstadsområdet.

Utställningar i Varvsbyggnaden
Maj, Torsdag 13 och söndag 16 under Kristihimmelfärdshelgen
Juni och juli alla söndagar
Augusti, Söndag 1 och 8 samt lördag 21 aug i samband med Hantverksmarknaden.

Klockringningar
13 maj, kl. 08.00 i samband med reveljen Kr. himmelfärdsdag.
25 juni, kl. 12.00 Midsommarafton

Nostalgiträff vid Varvsbyggnaden
4 juli, kl. 14.00

Bosses ruta

Hej igen. Jag fortsätter min serie ”Bosses ruta” Efter mycket om och men, kunde Intresseföreningen första årsmöte hållas den 6 maj 1987 i gamla Folkets hus. Till styrelseordförande valdes Olle Thörnros och fyra ledamöter bestående av Sven Slotter, Rolf Ottosson, Vilgoth Bergström och Ingemar Antonsson. Till suppleanter valdes Helena Bergström, Marianne Karlsson, Folke Larsson, Jan Ottosson och Carl-Axel Björkman. Under punkten ordet fritt togs bland annat frågan upp hur föreningen framdeles skulle verka. Likaså lästes en skrivelse upp signerad Ingemar Antonsson om överklagande av Byggnadsnämndens stadsplan gällande husen på Verkstadsön, framför allt Långa raden, som till stora delar hotades av rivning. Som många av er vet revs ju tre av husen, de som låg mot kanalsidan, under benämningen Änkhuset, Tyska slottet och Mashult. Dessa hus gav sedan plats till ett nytt bostadsområde i början på 1990-talet. Huset längst upp mot Duvedalsbron, kallat Raden 11, revs på grund av skada och gav plats för en bilparkering. De övriga husen utmed Verkstadsvägen står fortfarande kvar. Jag återkommer med mer matnyttigt i nästa IMV-nummer. Till dess. Må så gott!

Redaktör: Stefan Wik tfn 070 – 758 57 76, e-postadress: stefan.wik@telia.com