Liverpoolsområdet

Namnet Liverpool har sina rötter i de engelska ingenjörerna som i slutet av 1800-talet kom till Motala Verkstad. Verkstaden hade vid den här tiden hamnat i en prekär situation, både i avseende på den tekniska som på den ekonomiska sidan sett och behövde nu all expertis i världen till hjälp för att få verkstaden på fötter igen. Var hämtade man dem?  Jo i England och från hamnstaden Liverpool. Det var tack vare de här duktiga engelsmännen som nu kom till verkstadens hjälp som fick verkstaden att resa sig ur sin sömn. Räddarna som till stora delar bodde som inneboende skulle senare uppmärksammas när gatunamnen sattes på pränt genom att döpa huvudgatan till Liverpoolsgatan, syftande på den engelska perioden i verkstadens historia.

Fakta: Liverpoolsområdet uppfördes under 1870 - 1880-talet och här bor man fortfarande kvar i de hus som de gamla pionjärerna en gång i tiden byggde upp.

Bilderna som visas här nedan är bara ett urval av de bilder vi har i vårt arkiv.

 


Bild 1

Liverpoolsgatan anno dazumal
Liverpoolsgatan i slutet av 1800-talet. Bilden är tagen vid korsningen mot Järnvägsgatan och upp mot toppen av Liverpoolsgatan. De flesta husen står kvar än i dag, dock med en viss modifiering. Liverpoolsgatan var vid den här tiden den mest affärstäta gatan i hela socknen och gick rakt igenom samhället ända bort till Frasergatan.

 


Bild 2

Järnvägsgatan
Järnvägsgatan i början av 1900-talet. Bebyggelsen var ganska gles vid den här tiden med endast några hus här och där. Närmast till vänster skymtar det s.k. Sven Olsson huset. Ringängen till vänster är helt obebyggd. Huset närmast till höger är Höglunds bageri med Lokgatan närmast till höger. I bakgrunden syns Motala Verkstads g:a plåtslageri.

 


Bild 3

Motala Verkstads järnvägsstation
En händelse som påskyndade bebyggelsen av Liverpool var anläggandet av järnvägen Mjölby-Motala-Hallsberg som togs i bruk 1873. Tack vare närheten till järnvägen och lokstallarna blev Liverpool ett begärligt inflyttningsområde. Framför allt var det tomterna närmast järnvägen som lockade, som senare skulle få namnet Lokgatan. Järnvägsstationen vid Motala Verkstad sysselsatte som mest ett 50-tal personer.

 


Bild 4

Dragfärjan anno 1935
Så här trångt kunde det vara då dragfärjan skulle transportera hem trötta verkstadsarbetare efter dagens sista arbetspass. Tala om att stå som packade som sillar.

Dragfärjan togs i bruk i början av 1840-talet och tjänade sitt syfte i mer än hundra år, fram tills i maj 1940, då den ersattas av den s.k. “Treöresbron” vid Svarta gatans förlängning.

 


Bild 5

Klappbryggorna
Från mitten av 1900-talet räknat har tvättmaskiner och kemtvättar smugit sig in i samhället och är i dagens moderna samhälle ett legio. Helt annorlunda var det förr i tiden, innan dessa nymodigheter togs i bruk. Då fick grovtvätten tas om hand på ett brutalare sätt vid de s.k. klappbryggorna. Dessa låg lite här och var ut med kanalen och här fick tvätten både en och två omgångar av ”klappträt”. Efter en sista sköljning blev det åter dags för ”klappträt” innan tvätten kunde hängas upp för torkning.

 


Bild 6

Systrarna Karlssons bageri
I flygelbyggnaden till höger vid Dockgatan 5 låg en liten brödaffär.Det var här systrarna Ida och Tekla Karlsson drev sitt lilla bageri som var vida känt utanför verkstadens gränser för sitt goda bröd. Rörelsen startade år 1916 och var i systrarnas ägo ända fram till 1949 då systerdottern Margit tog över.

År 1960 utarrenderades rörelsen till Siri Gustavsson som drev densamma fram till 1980 då bageriet lades ner för gott. Bageriet hade då funnits på samma plats i över 64 år.

 


Bild 7

Fina damer
Så här fina kunde damerna vara för i tiden. Iklädda långkjol, sjalar och pälsmössor poserar här damerna inför fotografens öga. Finare kunde man inte bli.

Tiden är troligtvis kring 1900-talets början.   

 

 


Bild 8

Arbetarnas ring
Fastigheten vid Dockgatan 3 kallades för Ringdalen och stod färdig 1886. Här startade Motalas först kooperativa butik som drevs av ett arbetarkollektiv vid Motala Verkstad. Sällskapet kallade sig för Arbetarnas ring och i denna butik gjorde så gott om alla invånare i socknen sina inköp.

Affären var i full verksamhet ända fram till 1941 då ett stort modernt varuhus såg dagens ljus vid Verkstadstorget.

Kommentar: Arbetarnas ring gick upp i Kooperativa förbundet år 1934 och antog då det redan vedertagna namnet Konsum ringen.

 


Bild 9

Mjölkutkörning
Förr i tiden fick hemmafruarna köpa sin mjölk från mjölkskjutsen. Här har den s.k. ”mjölkdejan” kommit fram till nedre delen av Liverpoolsgatan som står på tur att få sin dagliga mjölk levererad. Mjölkleveransen utgick från Bergsätters gård. 

 


Bild 10

Sparkåkning
Förr i tiden var sparkstöttingen det bästa färdmedlet om man skulle ta sig snabbt fram. Här är en vintrig bild från nedre delen av Liverpoolsgatan.

 

 


Bild 11

 

Höglunds bageri
Höglunds bageri vid Järnvägsgatan var ett av de otalig bagerier som tillhandahöll verkstadsborna med färskt bröd. I bildens mitt syns själva boningshuset med bageridelen till höger. I gavelhuset till vänster låg tidigare bröderna Fredrikssons cykelverkstad.

Kuriosa. I bageriet kan nämnas att en av bagerskorna var fröken Beatrice Sandström kanske mera känd då hon som treåring räddades vid Titanic katastrofen 1912.

 


Bild 12

Varvet revs 1940 och av det forna varvet återstår nu endast resterna av de gamla grundstenarna som dolda i buskvegetationen påminner om en svunnen varvsepok i verkstadens historia.

 

Varvet
Motala Verkstads varv uppfördes år 1850 vid Göta kanal strax intill Torrdockan. Byggnaden var uppförd på grundstenar av granitblock och bestod av en tre sektioners träbyggnad med separata portar ut mot kanalsidan. Vid sjösättningen öppnades portarna på vid gavel varvid båtarna kunde tas ut på träsliprar i kanalens längdriktning.

De två första båtarna som byggdes här gavs namnen Motala I och Motala II och stod färdiga år 1856 respektive 1857. De här två båtarna byggdes enbart för att frakta torv från verkstadens anläggningar i Västergötland fram till torvladorna vid verkstaden.
Varvet omnämndes i TV-serien ”Allt för Sverige” som sändes år 2013.