Lilla raden

Bara några år efter Motala Verkstads tillkomst år 1822 började man bygga det första bostadsområdet den s.k. ”Lilla raden”. Husen, sex till antalet byggdes upp parallellt längs med verkstaden intill slänten ner mot Motala ström. Till husen hörde också vedbodar, svinhus och torrdass. Husen gick också under benämningen Fäbodvallshusen då de boende kunde hålla sig med några husdjur som fritt kunde beta på de frodiga ängarna ner mot strömfåran.

Tyvärr fick fem av husen rivas år 1917-1918 då Motala Kraftverk skulle byggas och flyttades därför bort till Stora raden.  På Lilla raden fanns förutom de här sex husen även en kyrka plus två andra bostadshus benämnda ”Stora och Lilla stampen”.

Till Lilla raden ska också räknas Syskolan (Trädgårdsmästarbostaden) samt på senare år även Simhallen, som låg strax intill gränsen mot Stora raden.

Bilderna som visas här är bara ett urval av de bilder vi har i vårt arkiv.

 


Bild 1

Kyrkan
Motala Verkstads kyrka låg på ”Lilla raden” strax nedanför Fäbodvallshusen intill Motala ström, byggnaden längst till höger i bild.

Som kyrkklocka fungerade den klocka som en gång i tiden tillhört Brunneby kyrka som nu sattes upp på uppsättningsverkstadens (plåtverkstaden) södra taknock varifrån den med sin höga position skulle höras ut över hela samhället.

År 1843 tillsattes Anders Olof Hertzman som präst efter att ha blivit befullmäktigad av domkapitlet i Linköping. Den kyrkliga verksamheten blev dock inte långvarig, tjugofem år senare år 1869, lades prästämbetet ner i och med att Hertzman flyttade från orten för en tjänst som kyrkoherde i Västra Ny socken.

Den gamla kyrkbyggnaden blev nu skola och fungerade som sådan ända fram till 1905 då Skolgårda skola stod färdig.

 


Bild 2

Stamphusen
De så kallade ”Stamphusen” byggdes år 1837 och låg där turbinhallen till Motala kraftverk är i dag.  Namnet kommer sig av att här låg tidigare en färg- och vadmalsstamp, men blev på senare år bostadshus. Husen fick dock rivas år 1918 för att ge plats åt kraftverksbygget. Ett av husen, det längst till höger, det som kallades Storstampen flyttades upp till Björkelundsområdet, där det alltjämt står kvar med adress Skolgårdagatan 20. Av Lillstampens virke blev det en villa vid 9:e Sjögränd, som dock är borta i dag.

 


Bild 3

Simhallen
Motala Verkstads simhall var länets andra i ordningen och invigningen ägde rum i maj 1941, mitt under brinnande världskrig. Simhallens tillkomst blev en stor tillgång till länets simsport då den togs i bruk. Linköpings SS, som först 20 år senare skulle få egen simhall, tränade här tillsammans med simmare från Motala, Skänninge, Mjölby och Vadstenaområdet.

Vilka dåtida skolungdomar minns för övrigt inte skolbaden då det stojades friskt i hallen till badmästare Hjertmans förtvivlan.

Den gamla ärevördiga simhallen revs 1980 för att ge plats åt en ny bebyggelse.