Förmansraden

Förmansraden tillkom åren 1896-97 och bestod av fyra stycken huskroppar och var avsedda som namnet säger åt verkstadens förmän. Det dög ju inte att förmännen beblandade sig med de vanliga arbetarna. Hierarkin var stenhård vid den här tiden, varje klass hade sin lott som inte fick överträdas. Sålunda hade direktören sin bostad, tjänstemännen och förmännen sina och sist kom arbetarna med sina. Läs mer under respektive bild.

Bilderna som visas här nedan är bara ett urval av de bilder vi har i vårt arkiv.

 


Bild 1

Två stora kalkstenspelare på vardera sidan om Verkstadsvägen visar var gränsen mellan verkstaden och Motala köping gick. (Se pilarna) Två liknande pelare står längre ner mot Borenshult. 

 

 


Bild2

Det berättas att när husen var inflyttningsklara kostade en lägenhet i hyra 60 kronor per år. Ville det sig väl kunde man göra ett tillägg i kontraktet innebärande att så länge man bodde kvar i lägenheten och arbetade på verkstaden betalade man oförändrad hyra. Den sista att betala denna gentila hyra bodde kvar en bra bit in på 1930-talet. Det var tider det