Varvsbyggnaden

Varvsbyggnaden är en så kallad stockbyggnad och uppfördes år 1824 av Göta Kanalbolag. Byggnaden nyttjades de tio första åren som logement till de timmermän som var kontrakterade för att bygga de två första båtarna som byggdes i den intilliggande torrdockan.
I mitten av 1830-talet flyttades tillverkningen över till verkstadssidan. Byggnaden övertogs därefter av Motala Verkstad och kom sedan att användes som arbetarbostad ända fram till 1960-talets början, trots avsaknaden av bekvämligheter.

Byggnaden är numera utställnings- och föreningslokal åt Intresseföreningen Motala Verkstad.
Besöksadress: Varvsgatan 10. Se under kontakt.

I Varvsbyggnaden har vi också något så unikt som Karl Gustaf Ekbergs över hundra intarsiatavlor med motiv från när och fjärran. Se exempel i nedanstående bilder.

Tingshuset

Folkets hus

Medevi högbrunn