Värdshuset

Motala Verkstads Värdshus uppfördes år 1828 och var ursprungligen avsett att betjäna verkstadens yngre tjänstemän med mat och husrum, de som inte hade eget hushåll. Man skulle också ge förplägnad till de elever som praktiserade på verkstaden. Rangordningen var strikt vid den här tiden vilket gav sig uttryck i att eleverna fick äta på nedre våningen medan tjänstemännen åt på den övre. Värdshuset användes också av bolagsledningen för representationsändamål.

Värdshuset har under alla år behållit sin karaktär. Ägandet övergick år 2000 i privat regi och går sedan några år tillbaka under beteckningen Berggrens källare. Detta namn har sitt ursprung efter dåvarande kamrer Berggren som i mitten av 1940-talet öppnade en krögarverksamhet i källarvåningen.

Fortfarande, efter nära på nog 200 års brukande behåller man fortfarande karaktären av Värdshus.